Kropsorienteret chok-traume terapi

 

​- et kursus over 8 dage fordelt på tre samlinger i 2018

Undervisere cand.psyk Ole Stjernholm og cand.psyk Jesper Vammen

Kurset henvender sig primært til studerende, som er ved eller som har gennemført den 4 - årige uddannelse på Hildebrand Instituttet. Vi optager gerne kursister som har lignende forudsætninger.

Undervisningen bygger på chok-traume arbejdet, som det er udviklet på Bodynamic Institute, i samarbejde med P. Levine, van der Kolk m.fl.

Kursusbeskrivelse:

Første 3-dages kursus indeholder undervisning i den basale terapeutiske teknik. Vi ser på hvornår et chok-traume arbejde er relevant og på hvilke forudsætninger, som må være tilstede hos klienten. Vi gennemgår de særlige regler og aftaler der gælder for denne type behandlingsarbejde. Det handler om terapiens struktur, traumefortællingens rytme, udarbejdelse af flugtrute mm..

Andet kursus har fokus på arbejdet med klienter som har multiple og komplekse traumer bag sig. Vi kommer til at beskæftige os med dissociering, og teknisk kommer vi frem til brugen af med- og modbevægelser og hvordan disse kropslige signaler understøtter og bevidstgør kroppens naturlige impulser til traumeforløsning. 

Tredje kursus, som er 2-dages, opsamler på de erfaringer de studerende har gjort sig. Det faglige indhold kommer til at kredse om temaer, som er vigtige omkring selve traumebehandlingen. Vi ser her på sorgprocesser, eksistentielle problematikker og de forståelige men livshæmmende beslutninger som ofte ligger indlejret i et traume.

Kurset foregår på følgende datoer:

22. - 24. februar 

16. - 18. maj (NB: kurset er flyttet fra uge 21 til uge 20)

25. - 26. oktober

Max. 14 deltagere

Kurset foregår på internat på Hildebrand Instituttets kursussted Øster Løkke. Se evt. mere på www.osterlokke.dk 

Kursusafgiften udgør 3900 kr. pr. kursus for de to første kurser og 2800 kr. for det sidste kursus. For kost og logi betales derudover 680 kr. pr. kursusdag.

​​

 

 

 

 

 

 

 

​Hildebrand Instituttet - Holevænget 13, 5210 Odense NV - Tlf.: 41 18 14 81 - Mail: vh@viha.dk - CVR: 30901770