Selvdestruktiv adfærd og positiv reformulering

OBS! KURSET AFHOLDES IKKE I 2021 

​- kursus over to dage, den 7.- 8. februar 2020

Underviser psykolog Jesper Vammen. 

Kurset henvender sig primært til studerende, som er ved eller som har gennemført den 4 - årige uddannelse på Hildebrand Instituttet. Vi optager også kursister som har lignende forudsætninger.

Kursusbeskrivelse:

​Selvdestruktiv adfærd kan være et af de mest pinefulde udtryk for, at vi ikke trives, fordi vi bærer på en følelsesmæssig smerte. Adfærden kan have mange forskellige ansigter, og den spænder vidt fra helt almindelige dårlige vaner til handlinger, som kan være livstruende. På kurset vil vi beskæftige os med fænomenet på en måde, som dækker hele spekteret af selvdestruktiv adfærd, og de arbejdsmetoder som beskrives er brugbare i forhold til de allerfleste selvskadende handlinger.

Vi kender fra os selv, og fra mennesker vi kender, at der er måder at leve på, som er ufrugtbare og ligefrem destruktive. Selv om vi alle ønsker os godt liv, kommer vi alligevel til, og ofte igen og igen, at træffe beslutninger og gøre ting som forringer vores livskvalitet. Vi hæmmes og generes af disse handlinger, og alligevel har vi svært ved at slippe dem eller bare forandre på dem. Vi kan spørge os selv om, hvorfor vi bliver ved at gentage disse mønstre, når vi føler, at vi oprigtigt ønsker dem væk. Indsigten, i det der ligger bag selvskade, er et første skridt i retning af at forandre de mekanismer, som får os til at træffe usunde valg.

Vi vil arbejde med selvdestruktiv adfærd både som vi kender den fra vores personlige liv og som vi møder den i arbejdet med skadede klienter. 

Max. 16 deltagere

Kurset foregår som internat på Hildebrand Instituttets kursussted Øster Løkke. Se evt. mere på www.osterlokke.dk 

Pris kr. 3700 inklusiv kost og logi.

Tilmelding: Kontakt Vivian Hansen på tlf. 4118 1481 eller på mail vh@viha.dk

​​

 

 

 

 

 

 

 

​Hildebrand Instituttet - Holevænget 13, 5210 Odense NV - Tlf.: 41 18 14 81 - Mail: vh@viha.dk - CVR: 30901770