Velkommen til Hildebrand Instituttet

​Hildebrand instituttet holder to Åbent Hus-dage i foråret ´16. Vi præsenterer uddannelsens grundideer og arbejdsmetoder, og der er lejlighed til at se de fysiske rammer på kursusstedet Øster Løkke.

De to dage er lørdag den 19. marts og søndag den 5. juni begge dage fra 11 - 15. Du tilmelder dig ved at kontakte Vivian Hansen (se telefon og mailadresse nedenfor).

Den 4-årige psykoterapeutiske uddannelse ved Hildebrand Instituttet udvikler kompetencer til at arbejde med mennesker som har været udsat for omsorgssvigt eller overgreb.

Uddannelsen opfylder de vejledende kvalitetskriterier og er evalueret - uden anmærkninger - af Reflektor. Se www.reflektor.nu

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at arbejde psykoterapeutisk med familier, voksne, børn og grupper.

De studerende opnår bred indsigt og træning i:

  • ​At identificere forskellige personlighedstyper og forstyrrelser
  • At tilrettelægge relevant behandling og gennemføre denne
  • At kunne videreudvikle evnen til tværfagligt samarbejde

​Uddannelsen henvender sig bredt til faggrupper i kontakt med mennesker, som har alvorlige sociale og personlighedsmæssige vanskeligheder. Som udgangspunkt forventes ansøgere at have en mellemlang videregående uddannelse.​

Uddannelsen sigter primært på at:

  • ​Opøve evnen til psykoterapeutisk kontakt- og evnen til at lave terapeutisk arbejde med mennesker udsat for alvorligt omsorgsvigt og overgreb.
  • Udvikle evnen til at håndtere sagsarbejde i disse komplicerede sager

Sekundært sigter uddannelsen på at

  • ​Lave terapeutisk arbejde med mere neurotiske personlighedstyper
  • Tilrettelægge pædagogisk arbejde, supervisere og undervise i arbejdet med udsatte klientgrupper

​Gennemført uddannelse giver adgang til medlemskab af Psykoterapeutforeningen

Vi har ligeledes eksterne seperate kurser, se i menuen for foreløbige planlagte kurser.

​Hildebrand Instituttet - Holevænget 13, 5210 Odense NV - Tlf.: 41 18 14 81 - Mail: vh@viha.dk - CVR: 30901770