Velkommen til Hildebrand Instituttet

​Den 4-årige psykoterapeutiske uddannelse ved Hildebrand Instituttet udvikler kompetencer til at arbejde med mennesker som har været udsat for omsorgssvigt eller overgreb.

Uddannelsen opfylder de vejledende kvalitetskriterier og er evalueret - uden anmærkninger - af Reflektor. Se www.reflektor.nu

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at arbejde psykoterapeutisk med familier, voksne, børn og grupper.

De studerende opnår bred indsigt og træning i:

  • ​At identificere forskellige personlighedstyper og forstyrrelser
  • At tilrettelægge relevant behandling og gennemføre denne
  • At kunne videreudvikle evnen til tværfagligt samarbejde

​Uddannelsen henvender sig bredt til faggrupper i kontakt med mennesker, som har alvorlige sociale og personlighedsmæssige vanskeligheder. Som udgangspunkt forventes ansøgere at have en mellemlang videregående uddannelse.​

Uddannelsen sigter primært på at:

  • ​Opøve evnen til psykoterapeutisk kontakt- og evnen til at lave terapeutisk arbejde med mennesker udsat for alvorligt omsorgsvigt og overgreb.
  • Udvikle evnen til at håndtere sagsarbejde i disse komplicerede sager

Sekundært sigter uddannelsen på at

  • ​Lave terapeutisk arbejde med mere neurotiske personlighedstyper
  • Tilrettelægge pædagogisk arbejde, supervisere og undervise i arbejdet med udsatte klientgrupper

Under uddannelsesforløbet støttes de studerendes opmærksomhed på behovet for egenterapi hos psykolog/psykoterapeut MPF. Dokumenteret egenterapi påføres diplom ved afslutning af uddannelsen.​

​Gennemført uddannelse giver adgang til medlemskab af Psykoterapeutforeningen

Vi har ligeledes eksterne seperate kurser, se i menuen for foreløbige planlagte kurser.

​Hildebrand Instituttet - Holevænget 13, 5210 Odense NV - Tlf.: 41 18 14 81 - Mail: vh@viha.dk - CVR: 30901770