Velkommen til Hildebrand Instituttet

​Den 4-årige psykoterapeutiske uddannelse ved Hildebrand Instituttet udvikler kompetencer til at arbejde med mennesker som har været udsat for omsorgssvigt eller overgreb.

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at arbejde psykoterapeutisk med familier, voksne, børn og grupper.

De studerende opnår bred indsigt og træning i:

  • ​At identificere forskellige personlighedstyper og forstyrrelser
  • At tilrettelægge relevant behandling og gennemføre denne
  • At kunne videreudvikle evnen til tværfagligt samarbejde

​Uddannelsen henvender sig bredt til faggrupper i kontakt med mennesker, som har alvorlige sociale og personlighedsmæssige vanskeligheder. Som udgangspunkt forventes ansøgere at have en mellemlang videregående uddannelse.​

Uddannelsen sigter primært på at:

  • ​Opøve evnen til psykoterapeutisk kontakt- og evnen til at lave terapeutisk arbejde med mennesker udsat for alvorligt omsorgsvigt og overgreb.
  • Udvikle evnen til at håndtere sagsarbejde i disse komplicerede sager

​Sekundært sigter uddannelsen på at

  • ​Lave terapeutisk arbejde med mere neurotiske personlighedstyper
  • Tilrettelægge pædagogisk arbejde, supervisere og undervise i arbejdet med udsatte klientgrupper

Under uddannelsesforløbet støttes de studerendes opmærksomhed på behovet for egenterapi hos psykolog/psykoterapeut MPF. 20 timers dokumenteret egenterapi er et krav for optagelse i Psykoterapeutforeningen. 

​Gennemført uddannelse og certificering giver adgang til medlemskab af Psykoterapeutforeningen.

Uddannelsen opfylder de vejledende kvalitetskriterier og er evalueret - uden anmærkninger - af Reflektor. Se www.reflektor.nu

Alle 35 psykoterapeutuddannelser, der er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, og dermed også Hildebrand Instituttet, er inviteret med i en proces, der skal føre til, at uddannelserne kan blive niveauvurderet på masterniveau hos Danmarks Akkrediteringsinstitution. Læs mere om denne proces under fanen "Certificering".​


Vi har ligeledes eksterne seperate kurser, se i menuen for foreløbige planlagte kurser.

​Hildebrand Instituttet - Holevænget 13, 5210 Odense NV - Tlf.: 41 18 14 81 - Mail: vh@viha.dk - CVR: 30901770