Velkommen til Hildebrand Instituttet

​Den 4-årige psykoterapeutiske uddannelse ved Hildebrand Instituttet udvikler kompetencer til at arbejde med mennesker, som har været udsat for omsorgssvigt eller overgreb.

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at arbejde psykoterapeutisk med familier, voksne, børn og grupper.

De studerende opnår bred indsigt og træning i:

  • ​at identificere forskellige personlighedstyper og forstyrrelser
  • at tilrettelægge relevant behandling og gennemføre denne
  • at kunne videreudvikle evnen til tværfagligt samarbejde

​Uddannelsen henvender sig bredt til faggrupper i kontakt med mennesker, som har alvorlige sociale og personlighedsmæssige vanskeligheder. Som udgangspunkt forventes ansøgere at have en mellemlang videregående uddannelse.​

Uddannelsen kvalificerer til:

  • ​at opøve evnen til psykoterapeutisk kontakt og evnen til at lave terapeutisk arbejde med mennesker udsat for alvorligt omsorgsvigt og overgreb
  • at udvikle evnen til at håndtere sagsarbejde i disse komplicerede sager

Sekundært kvalificerer uddannelsen til:

  • at ​lave terapeutisk arbejde med mere neurotiske personlighedstyper
  • at tilrettelægge pædagogisk arbejde, supervisere og undervise i arbejdet med udsatte klientgrupper

Under uddannelsesforløbet støttes de studerendes opmærksomhed på behovet for egenterapi hos psykolog/psykoterapeut MPF.  

​Gennemført uddannelse og certificering giver adgang til medlemskab af Psykoterapeutforeningen.

Uddannelsen opfylder de vejledende kvalitetskriterier og er certificeret - uden anmærkninger - af Crossfields Europa www.crossfieldsinstitute.com  ​ 

Uddannelsesinstitutter der er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og certificeret af Crossfields Europa, og dermed også Hildebrand Instituttet, er i en proces for at  blive  vurderet på niveau 7 hos Danmarks Akkrediteringsinstitution. 

Læs mere om denne proces under fanen "Certificering".​


Vi har ligeledes eksterne separate kurser, se i menuen for foreløbige planlagte kurser.

​Hildebrand Instituttet - Holevænget 13, 5210 Odense NV - Tlf.: 41 18 14 81 - Mail: vh@viha.dk - CVR: 30901770