Fakta om certificeringen

Høje kvalitetskrav på uddannelserne er afgørende for at sikre kompetente psykoterapeuter. Derfor er der løbende certificering af psykoterapeutuddannelserne. 

Alle uddannelsessteder, der er godkendt og medlem af Dansk Psykoterapeutforening, bliver løbende certificeret, således de lever op til en række kvalitetskrav,  som foreningen stiller til den 4-årige psykoterapeutuddannelse.

Kvalitetskriterierne indbefatter både krav til omfang og drift. Formålet med kriterierne er at sikre det faglige niveau til gavn for borgere og patienter. 

I denne vejledning kan du læse mere om kvalitetskravene i evalueringen.

Hvem står for Certificeringen?

1. januar 2022 overtog Crossfields Europa certificeringen. Crossfields Europa er en dansk gren af et konsulentfirma med base i England ved navn Crossfields Institute. Crossfields Institute har mange års erfaring med at arbejde med akkreditering af uddannelser – også psykoterapeutiske uddannelser.

Læs mere om Crossfields Europa på deres hjemmeside her

Ved spørgsmål til evalueringen kontakt Crossfields Europa:

Elsebeth Bolvig: eb@crossfieldseuropa.com 

På vej mod masterniveau og beskyttet titel

Dansk Psykoterapeutforening har i 2021 påbegyndt en proces, der skal styrke kvaliteten i den måde, psykoterapeutuddannelser under foreningen bliver certificeret på. Dette for at sikre vejen mod at få beskyttet titlen psykoterapeut MPF.

Målet med niveauvurderingen er at få alle de psykoterapeutuddannelser, der er certificeret af Dansk Psykoterapeutforening, vurderet og indplaceret på ét og samme niveau, der gør dem sammenlignelige med andre uddannelsesniveauer i Danmark og Europa.​

Evalueringens 12 kvalitetskriterier

 1. Formål
 2. Optagelseskriterier
 3. Uddannelsens struktur og indhold
 4. Underviserne
 5. Undervisningsformer
 6. Eksamen/prøver/evaluering
 7. Eksterne censorer
 8. Fysiske faciliteter
 9. Intern kvalitetssikring
 10. Registrering af de studerende
 11. Organisation og ledelse
 12. Økonomi
Under hvert kriterium er der angivet et eller flere forhold, som uddannelsen skal efterleve.

​Hildebrand Instituttet - Holevænget 13, 5210 Odense NV - Tlf.: 41 18 14 81 - Mail: vh@viha.dk - CVR: 30901770