Meditation og eksistens

Meditation på Øster Løkke

Et meditationsforløb for psykoterapeuter - og mennesker der arbejder med andre mennesker.

Eva Hildebrand og Hannah Jacobsen har arbejdet sammen i en lang årrække, og begge har et mangeårigt træningsforløb hos Jes Bertelsen, Vækstcenteret i Nørre Snede.

Meditationsgruppen har eksisteret i de sidste 12 år, i forskelligt regi, i København og i Jylland.

De sidste fire år som internatkursus på Hildebrand Instituttets kursussted, Øster Løkke.

Kursets hovedtemaer er:

​- træning af nærvær og neutral iagttagelse (Mindfulness)

- at træne og erkende hjertets empatiske ressourcer

- drømme som et redskab til indsig​

Vi vil arbejde både dynamisk med krops- og energiøvelser og sidde i stilhed med indre øvelser, åndedræt- og hjerteopmærksomhed.

Det pointeres, at kurset ikke har fokus på det terapeutiske arbejde - men at det kommer klienterne til gode, at man som terapeut træner neutral iagttgelse og nærvær.

Kurset strækker sig over to gange på et år.

Man melder sig for et år ad gangen.

Gruppen har en kontinuitet der kan rumme mulighed for både kortere og længere forløb.

Man kan holde pause og komme tilbage, når man igen har brug for inspiration.

Sted: Kurset holdes som internatkursus ved Vesterhavet, se mere på www.osterlokke.dk

Datoer i 2022: 18. - 20. marts og 2. - 4. september.

Der er start kl. 20.00 aftenen før.

Pris: Vejledende pris pr. delkursus er 4950 kroner inclusiv ophold og mad.

Betaling: Halvdelen af kursusafgiften betales ved tilmelding til Eva Hildebrand CONSULT ApS,tlf.. 26 71 18 25

​Hildebrand Instituttet - Holevænget 13, 5210 Odense NV - Tlf.: 41 18 14 81 - Mail: vh@viha.dk - CVR: 30901770