Kursus i arbejde med omsorgssvigt og overgreb​

Næste kursus afholdes i februar 2024. Når datoerne er fastlagt, vil de fremgå her på siden og på Facebook.


Hildebrand Instituttet holder et to-dages kursus for professionelle der arbejder med mennesker udsat for omsorgssvigt og overgreb.

Er du interesseret i Hildebrand Instituttets uddannelse giver kurset også mulighed for at stifte bekendtskab med Instituttets metode og grundholdning.

Pris 3600 kroner inklusiv kost og logi.

Underviser psykolog Jesper Vammen.

Kurset afholdes på kursusstedet Øster Løkke og begynder første dag klokken 10 og slutter på andendagen klokken 15.

Tilmelding: kontakt Hanne Grønbech på tlf. 2032 1423 eller mail hannegronbech1@gmail.com  

Kursusbeskrivelse:​

Professionelt arbejde med omsorgssvigt og overgreb

2 - dages kursus

​Et liv med krænkelser, svigt eller andre opvæksttraumer giver de fleste mennesker alvorlige skader i personlighedsudviklingen.

Identiteten føles skrøbelig og selvværdet er usikkert. Følelserne bliver overvældende eller man opgiver at udholde deres signaler og afskærer sig fra at mærke. Fornemmelsen af kroppen er overfladisk eller den er forbundet med angst og uro.

Det betyder at vores klienter har vanskeligt ved at finde sammenhæng indeni. Deres følelser fortæller dem mindre noget om hvad der sker lige nu, og meget mere om hvad der skete engang.

Som professionelle oplever vi derfor ofte, at vi ikke forstår dem (og de ikke os), og at vi derfor ikke føler, at vi kan få kontakt eller “komme igennem”.

På kurset introduceres arbejdsmetoder som understøtter den professionelle i at skabe kontakt under disse omstændigheder.

Der kan blive mulighed for supervision til illustration af dagenes undervisning.

Kurset henvender sig både til mennesker som arbejder med terapi, men i lige så høj grad til professionelle som virker i et pædagogisk eller rådgivende miljø.​

​Hildebrand Instituttet - Holevænget 13, 5210 Odense NV - Tlf.: 41 18 14 81 - Mail: vh@viha.dk - CVR: 30901770