​Instituttets egne etiske retningslinier

​Hildebrand Instituttet´s etik

​​

På Hildebrandinstituttet arbejder vi målrettet med de studerendes etiske bevidsthed i forhold til terapeut – klientforholdet. Psykoterapeutforeningens etiske regelsæt udgør grundlaget for Instituttets etik, og vi bruger dette regelsæt til at højne de studerendes bevidsthed om, at det at arbejde med mennesker og deres udvikling kræver nænsomhed, transparens og respekt.

Ligeledes arbejder vi med at give de studerende blik for og træning i, at terapeutisk arbejde ofte indeholder dilemmaer, som man må kunne navigere i. Vi har i det nedenstående ved eksempler vist, hvordan vi udmønter vores etik i overensstemmelse med Psykoterapeutforeningens etikregler.

Terapi

​Mange studerende oplever i løbet af uddannelsen et behov for egenterapi. Vi har i den forbindelse følgende holdning

1) Vi forlanger ikke at terapien eller dele af den, foregår hos terapeuter med Hildebrand Instituttets baggrund.

2) Instituttets lærere kan ikke have terapeutiske forløb med studerende, mens de er under uddannelse.

Eksamen

​3) Studerende som for eksempel har været i et terapeutisk forløb inden uddannelsen, med en lærer på Instituttet kan ikke eksamineres af denne.

4) Censor kan ikke censorere en eksamen, hvis den studerende er eller har været en klient/supervisant

Faglig udvikling​

5) Instituttet har løbende følgeskab 1 til 2 gange årligt, af ekstern konsulent.

6) Instituttets etik evalueres og diskuteres løbende på lærermøder.

Afslutning af uddannelsen

​7) Når den studerende afslutter uddannelsen efter fire år, tilstræber vi at give hver enkelt studerende en realistisk feed back på den udvikling, vi har set gennem uddannelsen; faglig såvel som personlig. Vi giver ligeledes hver studerende en relevant tilbagemelding på, hvordan vi ser hans/hendes muligheder for at anvende de kompetencer, som de er tilegnet på uddannelsen.​

Rollekonflikt og grænser mellem roller

​På uddannelsen varetager underviserne en række forskellige funktioner i forhold til de studerende. Vi underviser, superviserer, arbejder terapeutisk med de studerende og er ejere af kursusstedet. Der kan med mellemrum opstå dilemmaer ved at have flere så forskellige roller overfor de studerende.

8) Instituttets undervisere orienterer løbende om eventuelle vanskeligheder eller dilemmaer som er opstået, som følge af at vi vare tager flere forskellige roller.

9) Ved åbenhed både mellem studerende og underviser og mellem underviserne understøtter vi de studerende som oplever vanskeligheder ved at håndtere sammenfaldet af roller hos Instituttets lærere.

Rolledilemmaer de studerende imellem

​Vi har flere gange været i den situation at en leder og en eller flere medarbejdere har været på samme uddannelseshold. Vi har følgende holdning.

10) Parterne forholder sig aktivt til om de ønsker eller ikke ønsker at en kollega overværer supervision eller terapeutisk arbejde.

11) På uddannelsens terapitræningssessioner sættes kollegaer ikke i samme træningsgruppe, ej heller ikke leder og medarbejder i samme gruppe.

12) Kollegaer skilles, så vidt det er muligt, i de permanente aftengrupper.

Formidling

​13) Vores holdning til åbenhed gør sig gældende i formidlingen, således der er overensstemmelse mellem vores formidling af uddannelsens indhold og den kontakt og selvansvarlighed vi har til såvel undervisere og studerende..

14) Vi påtaler for hinanden, hvis vi ser kollegaer som overser denne forpligtelse.

15) Hildebrand instituttet er kontraktlig forpligtet til at formidle et bestemt koncept. Det betyder at den studerende ikke kan forvente en bestemt underviser, men at underviser er kompetent inden for sit område. Pågældende er uddannet indenfor en ramme, der har et betydeligt sammenfald med de teorier og metoder, der formidles på uddannelsen, og underviseren har en grundig træning og praksis indenfor feltet.

Gennemsigtighed

​16) En af de grundlæggende værdier i Hildebrand Instituttet er gennemsigtighed. Denne holdning er styrende for bl.a de etiske værdier. Gennemsigtighed afspejles eksempelvis i kursusrådet, hvor instituttets udvikling løbende lægges frem for de studerende.

​Hildebrand Instituttet - Holevænget 13, 5210 Odense NV - Tlf.: 41 18 14 81 - Mail: vh@viha.dk - CVR: 30901770