Uddannelsens pris

Kursusafgiften udgør årligt 34.000 kr. inklusiv eksamener.

Kost og logi (i enkeltværelse) udgør 850 kr. pr. dag.


Såfremt du ønsker at blive medlem af Dansk Psykoterapeutforening er der på 

3. og 4. uddannelsesår yderligere udgift til: 

Forskningsmoduler 5000 kr.

Censurering af hovedopgave anslået 4000 kr.

40 timers egenterapi

Ekstern supervision af øveklienter anslået 5000 kr. 

​Hildebrand Instituttet - Holevænget 13, 5210 Odense NV - Tlf.: 41 18 14 81 - Mail: vh@viha.dk - CVR: 30901770