Undervisere

JESPER VAMMEN

f. 1967 - Psykolog

cand. psyk. 1995 og autoriseret 1997. Privat praksis

1-årig grundmodul ved Bodynamic Institute 1996-1998.

3-årig psykoterapeutisk efteruddannelse ved Eva Hildebrand 2003-2005.

2-årig Sandplayterapeutisk efteruddannelse ved Dansk Sandplay Institut 2007-2009​

Rådgiver og superviserer indenfor en bred vifte at institutioner og social- og sundhedsfaglige områder. 

Fælles for tilbuddene er at de arbejder med mennesker som har alvorlige kontakt- og personlighedsvanskeligheder

Baggrund i ansættelser på dag- og døgninstitutioner, primært indenfor børn- og unge området. Tidligere arbejde indenfor skoleområdet og bred erfaring med  psykologisk testning og psykologiske undersøgelser. 

Modtager undervisning og meditativ træning af dr.phil. Jes Bertelsen siden 1997

VIVIAN HANSEN

Uddannelsesleder

f. 1953 - Psykoterapeut MPF

Uddannet socialrådgiver i 1978 ved dsh/o.

4-årig uddannelse i systemisk behandling, konsultation og supervision afsluttet i 1993 fra DISPUK.

​5-årig psykoterapeutisk efteruddannelse i analyse og behandling af seksuelle overgreb og omsorgssvigt 1998 ved Eva Hildebrand.​

​Baggrund i  sagsbehandlerarbejde, familiekonsulent i kommune og arbejde på behandlingshjem​.

Underviser på Den Sociale Højskole på grund- og efteruddannelsen.

Har de sidste 15 år været selvstændig psykoterapeut. Privat praksis med individuelle klienter, børn og familier. 

Supervision af personale på behandlingsinstitutioner for børn og unge, opholdssteder, institutioner under kriminalforsorgen og selvstændige psykoterapeuter. 

Tilbyder kurser for arbejdspladser.

Christina Theil

f.1972- Psykoterapeut MPF

Uddannet socialpædagog år 2000 ved Fyns pædagogseminarium

2- årig supervisor uddannelse ved Kempler instituttet 2007

4- årig uddannelse ved Hildebrand Instituttet 2010-2014

2 årig mindfulness instruktøruddannelse ved Skolen for anvendt meditation 2015-201

​Privatpraktiserende psykoterapeut og supervisor.

Supervisor for personalegrupper der arbejder med behandlingsarbejde.

Arbejder med gruppebehandling af mennesker der har senfølger fra seksuelle overgreb.

Har arbejdet mange år som leder at døgninstitutioner, hvor målgruppen har været mennesker med psykiatriske lidelser

Anne Schmøkel

f.1978 – Psykoterapeut MPF
Uddannet socialpædagog i 2003 ved Viborg Seminariet

1- årig efteruddannelse ved Stofrådgivningen 2013
4 -årig uddannelse ved Hildebrand Instituttet afsluttet i 2022
1- årig efteruddannelse i neuroaffektiv supervision ved Peter Kofoed 2024

​Løbende supervision igennem 10 år ved Hildebrand Instituttet i arbejde med børn og unge med alvorlige sociale– og personlighedsmæssige vanskeligheder.

17 års erfaring i arbejde med svært omsorgssvigtede børn og unge i døgnanbringelse, anbringelse i egen bolig, familiebehandling og kontaktperson.

Privatpraktiserende psykoterapeut og supervisor for personale på døgninstitutioner og bostøtteindsatser, hvor der arbejdes med mennesker med sociale og psykiske udviklingsforstyrrelser.

Karin Nygaard Sørensen

​f. 1973 – Psykoterapeut MPF

Uddannet pædagog i 1998

4-årig uddannelse ved Hildebrand Instituttet fra 2012 – 2016
1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv supervision ved Peter Kofoed 2024
1-årig efteruddannelse i Choktraume v/ Ole Stjernholm og Jesper Vammen

​Løbende supervision igennem 10 år ved Hildebrand Instituttet i arbejde med unge med alvorlige sociale– og personlighedsmæssige vanskeligheder.

20 års baggrund i pædagogisk arbejde med svært omsorgssvigtede og unge i døgnanbringelse og som familiebehandler.


4 års erfaring som psykoterapeut i forbyggende indsats i forhold til unge og familier.

Privatpraktiserende psykoterapeut med egen klinik i Viborg. Supervisor for personale på døgninstitutioner, hvor der arbejdes med børn og unge med sociale og psykiske udviklingsforstyrrelser.

Tobias Rasmussen

f. 1984 – Psykoterapeut MPF
Uddannet socialrådgiver i 2009 ved dsh/o

4-årig uddannelse ved Hildebrand Instituttet fra 2012 – 2016
2-årig miljøterapeutisk uddannelse ved Cand. psyk. Per Thomsen

​Baggrund indenfor det specialiserede Børne og Unge område både fra myndighedsarbejdet samt fra udfører delen som kontaktperson og familiebehandler.

Mange årigt arbejde i Mødrerådgivningen med terapeutiske behandlingsforløb for forældre med efterfødsels reaktioner, privat praktiserende psykoterapeut og ekstern konsulent for Kommuner.


Supervisor af personale på behandlings- og botilbud for Børn og unge.

​Undervisere på online forskningsmoduler

Dr. Charlotte von Bülow

Ph.d, M.Education​

Dr. Fergus Anderson

Ph.d, M.Education

Finn Janning

Ph.d, filosof

Jelena Popov

Master i Psykologi, Ph. d. Education

Karen Dons Blædel​

Ph.d., psykoterapeut MPF

Pernelle Rose

Ph.d., psykoterapeut MPF

Søren Willert

Mag.art. (psych.), lektor emeritus

Ulrik Houlind Rasmussen

Ph.d. i filosofi og psykoterapeut MPF

​Hildebrand Instituttet - Holevænget 13, 5210 Odense NV - Tlf.: 41 18 14 81 - Mail: vh@viha.dk - CVR: 30901770