Undervisere

EVA HILDEBRAND

​f. 1944 -  Psykoterapeut MPF

​ACSW, uddannet i U.S.A.. Videreuddannet i Gestaltteori og praksis. Videreuddannet i Systemisk teori og praksis.

Uddannelsesleder på Hildebrand Instituttet i over 30 år. Underviser som gæstelærer på uddannelsens sidste to år.

Modtager undervisning og meditativ træning af dr.phil. Jes Bertelsen siden 1983. Medlem af Faglig Forum Vækstcenteret.

Godkendt supervisor i psykoterapi i Dansk Psykologforening.

En af forfatterne bag bøgerne "Familier med seksuelt misbrug af børn" (1986), og "Drenge og seksuelle overgreb" (1994).

Har siden 1983 undervist og ledet psykoterapeutiske uddannelser både i Danmark, Norge og Grønland.​

JESPER VAMMEN

f. 1967 - Psykolog

cand. psyk. 1995 og autoriseret 1997. Privat praksis

1 årig grundmodul ved Bodynamic Institute 1996-1998.

3-årig psykoterapeutisk efteruddannelse ved Eva Hildebrand 2003-2005.

2-årig Sandplayterapeutisk efteruddannelse ved Dansk Sandplay Institut 2007-2009​

Rådgiver og superviserer indenfor en bred vifte at institutioner og social- og sundhedsfaglige områder. 

Fælles for tilbuddene er at de arbejder med mennesker som har alvorlige kontakt- og personlighedsvanskeligheder

Baggrund i ansættelser på dag- og døgninstitutioner, primært indenfor børn- og unge området. Tidligere arbejde indenfor skoleområdet og bred erfaring med  psykologisk testning og psykologiske undersøgelser. 

Modtager undervisning og meditativ træning af dr.phil. Jes Bertelsen siden 1997

VIVIAN HANSEN

Uddannelsesleder

f. 1953 - Psykoterapeut MPF

Uddannet socialrådgiver i 1978 ved dsh/o.

4-årig uddannelse i systemisk behandling, konsultation og supervision afsluttet i 1993 fra DISPUK.

​5-årig psykoterapeutisk efteruddannelse i analyse og behandling af seksuelle overgreb og omsorgssvigt 1998 ved Eva Hildebrand.​

​Baggrund i  sagsbehandlerarbejde, familiekonsulent i kommune og arbejde på behandlingshjem​.

Underviser på Den Sociale Højskole på grund- og efteruddannelsen.

Har de sidste 15 år været selvstændig psykoterapeut. Privat praksis med individuelle klienter, børn og familier. 

Supervision af personale på behandlingsinstitutioner for børn og unge, opholdssteder, institutioner under kriminalforsorgen og selvstændige psykoterapeuter. 

Tilbyder kurser for arbejdspladser.

HANNE GRØNBECH

f. 1972 – Psykoterapeut MPF
Uddannet pædagog i 1997

4 årig uddannelse V/ Hildebrand Instituttet fra 2007 – 2011
1 årig efteruddannelse til supervisor v/ Folkeuniversitetet, Aalborg

1 årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi ved Susan Hart

​Løbende supervision igennem 10 år v/Eva Hildebrand i fht. arbejde med børn og unge med alvorlige sociale– og personlighedsmæssige vanskeligheder.

Baggrund i arbejde med svært omsorgssvigtede børn og unge i døgnanbringelse og 10 års erfaring som leder af døgninstitutioner og andre specialindsatser.

Privatpraktiserende psykoterapeut og supervisor for personale på døgninstitutioner og ved bostøtteindsatser, hvor der arbejdes med mennesker med sociale, psykiske og neurologiske udviklingsforstyrrelser.

Desuden certificeret i neuroaffektiv udviklingspsykologi.

​Hildebrand Instituttet - Holevænget 13, 5210 Odense NV - Tlf.: 41 18 14 81 - Mail: vh@viha.dk - CVR: 30901770