3-dages internatkursus med Eva Hildebrand og Anya Loinsworth

I denne workshop vil vi undersøge, hvordan neutral iagttagelse er en hjælp til de specielle vanskeligheder der opstår, når vi arbejder med klienter som er blevet skadet i deres tilknytningsevne. Alvorligt omsorgssvigt i barndommen, såsom psykiske, fysiske og seksuelle overgreb, danner en disorganiseret tilknytning med dissociering som primær forsvarsmekanisme. Da overgrebene ofte er begået eller accepteret af et menneske, som barnet naturligt søger som en tryg person, bliver det uløselige dilemma, hvor og hvornår det er muligt for barnet at føle sig tryg. Ofte bliver omsorg og kærlighed blandet med angst, så selve det at opleve omsorg bliver en del af det hologram som traumet er - og udløser dissociering.

Tilknytningsterapien bliver derfor en helt essentiel del af terapien. Det er terapeutens evne til at udholde dette paradoks i relationen, som får afgørende betydning for skabelsen af nye tillidsspor i klienten. Opmærksomhed på overføringen, modoverføringen og den projektive identifikation bliver vigtige temaer i den terapeutiske proces.

Her kan terapeutens arbejde med vidnemeditation (neutral iagttagelse) blive en vigtig hjælp til: 

1) At blive bevidst om egne tanker, følelser og kropslige sansninger i kontakten med klienten, uden nødvendigvis at skulle handle på dem 

2) At mærke klientens følelser som de udspiller sig i relationen 

3) At mærke kvaliteten i den gensidige relation som opstår mellem klienten og terapeuten både fra øjeblik til øjeblik og som en tilstand. 

Terapeutens nervesystem bliver det som klientens nervesystem forsøger at tilpasse sig. Når terapeuten holder en vidende neutralitet, kan dette opfattes af klienten som tillid og måske kærlighed. Det vil sige, at terapeutens arbejde med tilknytning og neutral iagttagelse er træning i at tilknytte sig klienten og samtidigt adskille egne tilknytningstemaer i forhold til klienten.

Kurset vil indeholde undervisning i og træning af den neutralt iagttagende tilstand. Vi undersøger, hvor den tilstand hvorfra vi registrerer information fra flere sanser samtidigt er. Denne træning kan medføre en større kapacitet for nærvær i kroppen, som kan give kontakt til følelsen af tillid, og måske frihed og glæde.

Udgangspunktet for træningen er Jes Bertelsens pentagram/femkant. Her fokuseres på de fem porte til en dybere kontakt til ens egen essens og evne til empati. De fem porte er naturlige og medfødte kompetencer: kroppen, åndedrættet, hjertet, kreativiteten og bevidstheden. Vi vil arbejde med bløde kropsøvelser, afspændingsøvelser og bevægelse til musik. Meditationerne vil foregå både med vejledning og i stilhed. Der er afsat tid til udveksling af erfaringer, spørgsmål til øvelser og forankring af eksempler fra terapi med egne klienter.

Kurset vil foregå på dansk og et let forståeligt norsk.

Kursets omfang: 3 dages internat fra den 1. – 3. november 2024

Sted: Øster Løkke, Løkkevej 40, Trans, 7620 Lemvig

Pris: 5.100,- inklusiv kost og logi ( Bank: 3409 0008664404)

Henvendelse: ebhildebrand@gmail.com

Eva og Anya har været i træning hos Jes Bertelsen i over 30 år.

Eva er godkendt supervisor i psykoterapi af Dansk Psykolog Forening.

Anya er uddannet procesvejleder.

​Hildebrand Instituttet - Holevænget 13, 5210 Odense NV - Tlf.: 41 18 14 81 - Mail: vh@viha.dk - CVR: 30901770